راهنما و نحوه اتصال به آیفون

خرید vpn,خرید فیلتر شکن,خرید کریو,خرید next vpn

دانلود فیلتر شکن

دانلود سایفون

راهنما و نحوه اتصال به آیفون

<p style=”font-size: 13px; text-align: right;”>مراحل زیر را دنبال کنید</p>
<p style=”font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: left;”>Settings –&gt;General –&gt; Network –&gt;</p>
<p style=”text-align: left;”>VPN –&gt; Add VPN Configuration –&gt; PPTP</p>
<p style=”font-size: 13px; text-align: right;”>در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرورانگلستان</p>
<p style=”font-size: 13px; text-align: right;”>در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرورآمریکا</p>
<p style=”text-align: right;”>قرار دهید off روی گزینه RSA securID این قسمت را</p>
<p style=”text-align: right;”>قرار دهید None را بر روی Encryption level</p>
<p style=”text-align: right;”>قرار دهید off را بر روی Proxy – قرار دهید on را بر روی Send all traffic</p>
<p style=”text-align: right;”>کنید و با انتخاب کانکشن و متصل شوید Save سپس تنظیمات را</p>