آموزش اتصال با اوپن وی پی ان در آیفون

خرید vpn,خرید فیلتر شکن,خرید کریو,خرید next vpn

دانلود فیلتر شکن

دانلود سایفون

آموزش اتصال با اوپن وی پی ان در آیفون

دانلود کنید APP Storeرا از (Open VPN )ابتدا برنامه

سپس فایل تنظیمات سرور را با کامپیوتر دانلود کرده و بعد از خارج کردن از حالت زیپ آن را به ایمیل خود ضمیمه و ارسال کنید. سپس با نرم افزار میل خود گوشی آن را باز کرده و ایمیل را باز کنید و روی فایلی که درون آن هست کلیک کنید و راانتخاب کنیدOpen in Open VPN

فایل تنظیمات سرور

خود را وارد نمایید Username & Password روی کلید اضافه کردن کلیک کنید.

را انتخاب کنیدOpen VPNشوید و برنامه Settingاز نرم افزار خارج شده و وارد قسمت

قرار دهیدNone را در حالت Connection timeout

قرار دهید و آدرس سرور را وارد و off را بر رویEnable Proxy گزینه

سپس پورت را 1194 وارد نمایید

شده و کانکت کنید Open VPN در آخر وارد برنامه